Přejít k obsahu


A Monte Carlo solution to the minimal Euclidean matching

Citace:
SKÁLA, J., KOLINGEROVÁ, I., HYKA, J. A Monte Carlo solution to the minimal Euclidean matching. In Algoritmy 2009 : 18th conference on scientific computing. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. s. 402-411. ISBN: 978-80-227-3032-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Monte Carlo solution to the minimal Euclidean matching
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Ing. Jiří Skála , Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Jan Hyka
Abstrakt CZ: V článku je navržen přibližný algoritmus pro minimální euklidovské párování. Je koncipován jako alternativa Edmondsova optimálního algoritmu, který shledáváme příliš komplikovaný. Náš přístup je založen na algoritmu Kuhn-Munkres pro párování v bipartitním grafu. Metodou Monte Carlo je algoritmus přizpůsoben pro obecné grafy.
Abstrakt EN: We present an approximate algorithm for the minimal Euclidean matching problem. It is intended as an alternative to the Edmonds optimal algorithm which we find too intricate. Our approach builds on the Kuhn-Munkres algorithm for matching in a bipartite graph and uses a Monte Carlo method to adapt the algorithm for general graphs.
Klíčová slova

Zpět

Patička