Přejít k obsahu


The influence of nanoadditives on surface, permeability and mechanical properties of self-organized organic-inorganic nanocomposite coatings

Citace:
ŠPÍRKOVÁ, M., STRACHOTA, A., BROŽOVÁ, L., BRUS, J., URBANOVÁ, M., BALDRIAN, J., ŠLOUF, M., BLÁHOVÁ, O., DUCHEK, P. The influence of nanoadditives on surface, permeability and mechanical properties of self-organized organic-inorganic nanocomposite coatings. Journal of Coatings Technology and Research, 2010, roč. 7, č. 2, s. 219-228. ISSN: 1547-0091
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of nanoadditives on surface, permeability and mechanical properties of self-organized organic-inorganic nanocomposite coatings
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Springer Boston
Autoři: Milena Špírková , Adam Strachota , Libuše Brožová , Jiří Brus , Martina Urbanová , Josef Baldrian , Miroslav Šlouf , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Doc. Ing. Petr Duchek CSc.
Abstrakt CZ: Transparentní nanokompozitní povlaky jsou tvořeny hybridní organikoanorganickou matricí s různými anorganickými nanoplnivy. Vzorky mají vysoký stupeň samoorganizace matrice, která byla připravena z epoxidových organosilikonových prekurzorů a oligomerického diaminu. Nemodifikovaný a chemicky modifikovaný montmorilonit, bentonit, laponit a koloidní silika byly užity jako nanoplniva lišící se tvarem, velikostí a původem. Byl zkoumán vliv aditiv na mechanické vlastnosti, permeabilitu a povrchové vlastnosti.
Abstrakt EN: Transparent and colorless nanocomposite coatings were prepared from a hybrid organic-inorganic matrix and several inorganic nanofillers. The products are characterized by a high degree of self-assembling of the matrix which was prepared from an epoxy-functional organosilicon precursor and an oligomeric diamine. Unmodified and chemically modified montmorillonite, bentonite, laponite, and colloidal silica were used as nanofillers, differing in shape, size, and origin. The influence of the king of additive on the dynamic mechanical properties, gas permeability, and surface properties (topography, roughness) is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička