Přejít k obsahu


Virtual anthropometric human models for safety

Citace:
HYNČÍK, L., ČÍHALOVÁ, L., ČECHOVÁ, H., BLÁHA, P., BEAUGONIN, M. Virtual anthropometric human models for safety. In International Society of Biomechanics. Cape Town, South Africa: International Society of Biomechanics, 2009. ISBN: 978-0-620-44037-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Virtual anthropometric human models for safety
Rok vydání: 2009
Místo konání: Cape Town, South Africa
Název zdroje: International Society of Biomechanics
Autoři: Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Lenka Číhalová Ph.D. , Ing. Hana Čechová Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Bláha CSc. , Muriel Beaugonin Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o vývoji škálovacího algoritmu pro modely lidského těla využitelné v aplikacích bezpečnosti v dopravě. Algoritmus je naprogramován v jazyce Python a umožňuje škálovat dříve vyvinuté modely mužů, žen a dětí od 0 do 75 let. Model vybraného vyškálovaného jedince je validován v prostředí sáňové zkoušky avýsledky jsou úspěšně srovnýná s experimentálními daty.
Abstrakt EN: The paper deals with development of a scaling algorithm for human body models for safety applications. The algorithm is programmed in the Python language and it enables to scale previously developed models of males, females and children from 0 till 75 years old. Model of a chosen scaled individual is validated in the sled test environment and the results are successfully compared to the experimental data.
Klíčová slova

Zpět

Patička