Přejít k obsahu


Compression of images using Delaunay triangulation

Citace:
KOHOUT, J., KOLINGEROVÁ, I., JANÁK, T. Compression of images using Delaunay triangulation. In Proceedings of the 9th IASTED International Conference on Vizualization, Imaging, and Image Processing. Anaheim: ACTA Press, 2009. s. 243-248. ISBN: 978-0-88986-796-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Compression of images using Delaunay triangulation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Anaheim
Název zdroje: ACTA Press
Autoři: Ing. Josef Kohout Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Tomáš Janák
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje techniku pro ztrátovou kompresi šedotónových obrazů založenou na konstrukci Delaunayovy triangulace pixelů vybraných jako významných pro daný obraz a její následnému kódování využívající Hilbertovu křivku pro snížení dimenze dat z E2 do E1. Pro rekonstrukci pixelů z triangulace je využita Zienkiwiczova interpolace. Navržená technika je srovnána s přístupy popsanými Demaret et al., kteří rovněž využívají Delaunayovu triangulaci, a s běžně užívanými JPEG a JPEG2000 metodami.
Abstrakt EN: This paper describes a technique for lossy compression of grey-scale images based on the construction of Delaunay triangulation of pixels detected to be significant for the image and its subsequent compression using Hilbert curve to decrease data dimension from E2 to E1 . Zienkiewicz interpolation is used for the reconstruction of pixels from the triangulation. The approach is compared with the approach proposed by Demaret et al., which also exploits the Delaunay triangulation for image compression, and with commonly used JPEG and JPEG2000 methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička