Přejít k obsahu


Deposition of gold nano-particles and nano-layers on polyethylene modified by plasma discharge and chemical treatment

Citace:
ŠVORČÍK, V., CHALOUPKA, A., ZÁRUBA, K., KRÁL, V., BLÁHOVÁ, O., MACKOVÁ, A., HNATOWICZ, V. Deposition of gold nano-particles and nano-layers on polyethylene modified by plasma discharge and chemical treatment. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 2009, roč. 267, č. 15, s. 2484-2488. ISSN: 0168-583X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Deposition of gold nano-particles and nano-layers on polyethylene modified by plasma discharge and chemical treatment
Rok vydání: 2009
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: V. Švorčík , A. Chaloupka , K. Záruba , V. Král , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , A. Macková , V. Hnatowicz
Abstrakt CZ: Polytylen byl zpracován pomocí Ar plasmového výboje a pak zpracováván v metanolovém roztoku pro zlepšení adheze zlatých nanočástic nebo naprašovaných zlatých vrstev. Modifikované PE vzorky byly zpracovány v koloidním roztoku s Au nanočásticemi nebo byly povlakovány zlatou vrstvou s tloušťkou 50nm. Vlastnosti zpracovaných vzorků byly studovány pomocí XPS, UV-VIS, AFM, EPR, RBS metod a nanoindentací.
Abstrakt EN: Polyethylene (PE) was treated in Ar plasma discharge and then grafted from methanol solution of 1,2-ethanedithiol to enhance adhesion of gold nano-paricles ro sputtered gold layers. The modified PE samples were either immersed into freshly prepared colloid solution of Au nano-particles or covered by sputtered, 50nm thick gold nano-layer. Properties of the plasma modified, dithiol grafted and gold coated PE were sudied using XPS, UV-VIS, AFM, EPR, RBS methods and nanoindentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička