Přejít k obsahu


A pedestrian model for accident simulation from the crash until full stop

Citace:
TALAIA, P., TOMA, M., HAJŽMAN, M., HYNČÍK, L., NJILIE, F. A pedestrian model for accident simulation from the crash until full stop. In International Society of Biomechanics. Cape Town, South Africa: International Society of Biomechanics, 2009. ISBN: 978-0-620-44037-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A pedestrian model for accident simulation from the crash until full stop
Rok vydání: 2009
Místo konání: Cape Town, South Africa
Název zdroje: International Society of Biomechanics
Autoři: LIC.-ING. Pedro Talaia , Milan Toma , Ing. Michal Hajžman Ph.D. , Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Franck Njilie
Abstrakt CZ: V této studii je představen smíšení přístup k modelování srážky chodce a Multibody model 50ti procentního muže je implementován v systému Virtual.Lab Motion. Model je charakterizován klouby, jednotlivými segmenty, kontaktními parametry a senzory a je vhodný pro simulace dlouhotrvajících dějů. V případě časově krátkých dějů, kdy je multibody model v kontaktu s určitou typickou překážkou (vozidlo, silnice atd.), jsou kritické segmenty těla analyzovány pomocí modelu HUMOS2 v software Radioss za účelem vyhodnocení zranění v důsledku nárazu.
Abstrakt EN: In this study, a hybrid approach is presented. A MB model of a 50th percentile male is implemented in Virtual.Lab Motion. The joints, members, skin, contact parameters and sensors are described in the MB model capable of handling long time simulation scenarios. For the short time periods, when the MB model is in contact with some type of obstacle (vehicle, road, urban furniture, etc.), the critical members of the body are evaluated using the HUMOS2 model in Radioss in order to assess the injuries sustained in the crash.
Klíčová slova

Zpět

Patička