Přejít k obsahu


Mechanické vlastností částíc v systéme Al-Al4C3

Citace:
ZUBKO, P., BLÁHOVÁ, O., ŠUTTA, P., BESTERCI, M., VIZINA, M., MEDLÍN, R., PEŠEK, L. Mechanické vlastností částíc v systéme Al-Al4C3. Brno - Šlapanice, 2007., ISBN: 978-80-210-4688-7,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Mechanical properties of particles in Al-Al4C3
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Autoři: Pavol Zubko , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Michal Besterci , Martin Vizina , Ing. Rostislav Medlín , Ladislav Pešek
Abstrakt CZ: Pomocí metody instrumentované tvrdosti se na mechanicky legovaném systému Al-Al4C3 měřily instrumentovaná tvrdost, indentační modul pružnosti a defromační práce na matrici a částicích. Tvrdost a modul pružnosti částic jsou 10 a 2,5 krát vyšší než tvrdost matrice. Na základě EDX analýzy a určení mechanických vlastností byly charakterizovány vlastnosti částic.
Abstrakt EN: The contribution deals with estimation of mechanical properties of Al-Al4C3 matrix and particle. Using a depth sensing indentation technique (DSI), the instrumented hardness, elastic modulus and indentation deformation work have been measured. Based on EDX analysis and mechanical properties determination were the particles identified. Hardness and modulus of particles are 10 and 2,5 times respectively higher than of matrix.
Klíčová slova

Zpět

Patička