Přejít k obsahu


Application of Cockroft-Latham criterion in FEM analysis of wire fracture in conventional drawing of high carbon steel wires

Citace:
BENEŠOVÁ, S., KRNÁČ, J., WLUDZIK, R., PILARCZYK, J. Application of Cockroft-Latham criterion in FEM analysis of wire fracture in conventional drawing of high carbon steel wires. In 2008 Conference Proceedings of The Wire Association International,Inc. (Wire Expo 2008). Pittsburgh: The Wire Association International, Inc., 2008. s. 24-38. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of Cockroft-Latham criterion in FEM analysis of wire fracture in conventional drawing of high carbon steel wires
Rok vydání: 2008
Místo konání: Pittsburgh
Název zdroje: The Wire Association International, Inc.
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Ing. Jan Krnáč , Rafal Wludzik , Prof. Jan W. Pilarczyk
Abstrakt CZ: Lomové kritérium definuje stupeň vyčerpání plasticity během tvářecího procesu, kdy při dosažení jeho kritické hodnoty dochází k lomovému poškození tvářeného materiálu.V předkládaném článku je stupeň poškozené studován v procesu tažení drátu využitím numerické simulace v softwaru Deform, založeném na metodě konečných prvků, s využitím Cockroft-Lathamova kritéria. V druhé části příspěvku je sledováno rozložení hydrostatického napětí v osové oblasti při tažení drátu. Dosažené maximální hodnoty jsou porovnávány s hodnotami Cockrofl-Lathamova kritéria. V této části práce je využit MKP software Drawing 2D.
Abstrakt EN: The damage criterion defines the amount of material plasticity exhausting during the forming process when the achievement of its critical value brings to the fracture damage of the deformed materials. In submitted paper the damage is studied in the wiredrawing process by means of computer simulation using the FEM software Deform that computes the damage with modified Cockroft-Latham criterion. The critical value of this criterion was found out by simulation of experiments when the wire was drawn through two dies. The first single reduction from wire rod with diameter 5.5 mm in all experiments was 10.6% but the second single reduction was various: it proceeds from small reduction about 5% to great reduction about 35 or even 41% in one pass. The die geometry was changed too: the experiments were performed for die angles 2α = 8°, 2α = 10° and 2α = 12°.
Klíčová slova

Zpět

Patička