Přejít k obsahu


Properties of Constructional Specimens Structuring, Comparison and Prediction.

Citace:
HOSNEDL, S., LAŠOVÁ, V., SRP, Z. Properties of Constructional Specimens Structuring, Comparison and Prediction.. In 50. Medzinárodna vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 15. ISBN: 978-80-554-0080-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Properties of Constructional Specimens Structuring, Comparison and Prediction.
Rok vydání: 2009
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Žilinská univerzita
Autoři: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Zbyněk Srp
Abstrakt CZ: V příspěvku je prezentován nový přístup ke třídění, porovnávání a predikci hodnot charakteristik vlastností konstrukčních vzorků z plnostěnných I kompozitních materiálů s využitím teorie vlastností technických produktů/systémů. V závěru je popsána pilotní implementace uvedeného přístupu v databázi naprogramované v MS Excel a jsou uvedeny ukázky komparace a predikce hodnot charakteristik vlastností rozdílných vzorků.
Abstrakt EN: The paper introduces a new approach to classifying, comparing and predicting values of property characteristics of various constructional specimens both from solid and composite materials using knowledge of Theory of Properties of Technical Systems. Finally, the implementation of the presented approach in the trial version of MS Excel database and examples of comparing and predicting property characteristic values are introduced.
Klíčová slova

Zpět

Patička