Přejít k obsahu


Characteristics of surface integrity and tribological behaviour of hardened steels

Citace:
GANEV, N., KOLAŘÍK, K., BLÁHOVÁ, O., SAVKOVÁ, J., JERSÁK, J. Characteristics of surface integrity and tribological behaviour of hardened steels. Žilina, 2009. ISSN:1335-0803
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Characteristics of surface integrity and tribological behaviour of hardened steels
Rok vydání: 2009
Místo konání: Žilina
Autoři: Nikolaj Ganev , Kamil Kolařík , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Ing. Jarmila Savková , Jan Jersák
Abstrakt CZ: V práci je hodnocena integrita povrchu vodicí lišty pomocí několika experimentálních metod: rentgenovou difrakcí bylo určováno zbytkové pnutí, dále byly hodnoceny povrchová tvrdost, drsnost povrchu a tribologcké vlatnosti.
Abstrakt EN: Study of the resultant surface integrity parameters of milled gibs was raccied out using such experimental techniques as X-ray diffraction method for resiual stress dererination, hardness and roughness measurements and tribological analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička