Přejít k obsahu


Tribological properties of thermally sprayed coatings

Citace:
MEDLÍN, R., SAVKOVÁ, J., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O. Tribological properties of thermally sprayed coatings. Žilina, 2009. ISSN:1335-0803
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological properties of thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2009
Místo konání: Žilina
Autoři: Ing. Rostislav Medlín , Ing. Jarmila Savková , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Technologie žárově stříkaných povlaků pomocí HVOF procesu je perspektivní technologie pro vytvoření povlaků s tloušťkou větší než 50 um. Použitím této flexibilní, všestranné a ekonomické technologie umožňuje výrobci přizpůsobit povrchové vlastnosti části konkrétním pracovním podmínkám. Toto vede ke zvýšení životnosti a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti stříkaných částí. Článek je zaměřen na hodnocení tribologických vlastností vybraných žárově stříkaných povlaků (WC-CoCr, WC-Hastelloy 85/15, (Ti,Mo) (C,N), AISI 316L, Cr3O2). Drážky vzniklé po tribologických zkouškách byly hodnoceny elektronovým mikroskopem a EDS analýzou. Průběh koeficientů tření leštěných povlaků byl hodnocen metodou pin-on-disc. Pro měření byly použity CSEM tribometr a SEM FEI Quanta 200. Koefficient opotřebení a mechanismus opotřebení byly hodnoceny v závislosti na působícím zatížení. Výsledky přispějí k rozšíření znalostí v oblasti žárově stříkaných povlaků.
Abstrakt EN: Technology of thermally sprayed coatings by HVOF process is a promising technology for creating coatings with the thickness of more than 50 um. Using this flexible, versatile and economical technology enables manufacturers to tailor surface properties of components to their service conditions. it leads to extension of lifetime and an increase in reliability and safety of cated parts. The paper is focused on tribological properties of selected thermally sprayed coatings and the appearance of wear tracks examined by electron microscopy and EDS analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička