Přejít k obsahu


Experiments with Automatic Query Formulation in the Extended Boolean Model

Citace:
SKORKOVSKÁ, L., IRCING, P. Experiments with Automatic Query Formulation in the Extended Boolean Model. In Text, Speech and Dialogue. Berlin: Springer, 2009. s. 371-378. ISBN: 978-3-642-04207-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experiments with Automatic Query Formulation in the Extended Boolean Model
Rok vydání: 2009
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Lucie Skorkovská , Ing. Pavel Ircing
Abstrakt CZ: Tento článek se soustředí na experimenty s automatickým vytvářením dotazů z témat v přirozeném jazyce, použitelných v systému pro vyhledávání informací na bázi rozšířeného Booleovského modelu. Kvůli nedostatku a/nebo nedostatečnosti dostupných metod, navrhujeme novou metodu, založenou na párování termů do binární stromové struktury. Výsledky této metody jsou porovnány s výsledky získanými z naší implementace známé metody navržené Saltonem a také s výsledky získanými při použití manuálně vytvořených dotazů. Všechny experimenty byly provedeny na stejné kolekci jako byla použita v kampani CLEF 2007.
Abstrakt EN: This paper concentrates on experiments with automatic creation of queries from natural language topics, suitable for use in the Extended Boolean information retrieval system. Because of the lack and/or inadequacy of the available methods, we propose a new method, based on pairing terms into a binary tree structure. The results of this method are compared with the results achieved by our implementation of the known method proposed by Salton and also with the results obtained with manually created queries. All experiments were performed on the same collection that was used in the CLEF 2007 campaign.
Klíčová slova

Zpět

Patička