Přejít k obsahu


COBRA: Compression of the Basis for PCA Represented Animations

Citace:
VÁŠA, L., SKALA, V. COBRA: Compression of the Basis for PCA Represented Animations. Computer Graphics forum, 2009, roč. 28, č. 6, s. 1529-1540. ISSN: 0167-7055
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: COBRA: Compression of the Basis for PCA Represented Animations
Rok vydání: 2009
Místo konání: London
Název zdroje: Blackwell Publ. Ltd.
Autoři: Ing. Libor Váša Ph.D. , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: V tomto článku prezentujeme rozšíření technik pro kompresi dynamických sítí založených na analýze hlavních komponent. Tyto techniky umožňují velmi kompaktní reprezentaci pohybujících se trojrozměrných povrchů, nicméně je nutno spolu s daty přenášet ještě další informace. Největší část z těchto dat je báze PCA, jejíž velikost nemůže být zanedbána ve srovnání s velikostí PCA koeficientů. Tato oblast je nová, žádná z předchozích prací se explicitně kompresí PCA báze nezabývá. Ukážeme, že pro efektivní a přesné kódování báze existují lepší přístupy než obecné LPC. Předkládáme výsledky které ukazují, že pomocí našeho přístupu je možno snížit velikost báze až o 90%, což vede k celkovému zlepšení výkonu kompresního algoritmu o zhruba 25% bez významné ztráty přesnosti. Díky tomu nyní algoritmy založené na PCA předstihují svojí výkonností nejlepší současné metody, jako např. nedávno zavedený MPEG standard FAMC.
Abstrakt EN: In this paper we present an extension of dynamic mesh compression techniques based on PCA. Such representation allows very compact representation of moving 3d surfaces, however it requires some side information to be transmitted along with the main data. The biggest part of this information is the PCA basis, and since the data can be encoded very efficiently, the size of the basis cannot be neglected when considering the overall performance of a compression algorithm. We present a new work in this area, as none of the papers about PCA based compression really addresses this issue. We will show that for an efficient and accurate encoding there are better choices than even sophisticated algorithms such as LPC. We will present results showing that our approach can reduce the size of the basis by 90\% with respect to direct encoding, which can lead to approximately 25\% increase of performance of the compression algorithm without any significant loss of accuracy. Such improvement moves the performance of the PCA encoder beyond the performance of current state of the art dynamic mesh compression algorithms, such as the recently adopted MPEG standard, FAMC.
Klíčová slova

Zpět

Patička