Přejít k obsahu


Brain text processing model: a new approach based on conceptual dependency stories

Citace:
KRATOCHVÍL, P., KLEČKOVÁ, J. Brain text processing model: a new approach based on conceptual dependency stories. Plzeň Park Hotel, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Brain text processing model: a new approach based on conceptual dependency stories
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň Park Hotel
Autoři: Ing. Petr Kratochvíl , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje nový přístup k simulaci zpracování textu v lidském mozku. Tento nový přístup je založen na ukládání příběhů podobně jako u teorie Conceptual Dependency, ale navrhuje novou metodu ukládání příběhů do sémantické sítě. Tato sémantická síť je také navržena a je velice univerzální a proto do ní mohou být uloženy znalosti různých druhů.
Abstrakt EN: This article describes a new approach to simulation of text processing in human brain. This new approach is based on storing stories similar to Conceptual Dependency theory, but it propose a new method of storing stories to a semantic net. This semantic net is also proposed and it is very universal and therfore many different kinds of knowledge can be stored there.
Klíčová slova

Zpět

Patička