Přejít k obsahu


Heat treatment with local distribution of carbon for stabilizing retained austenite

Citace:
AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., MAŠEK, B. Heat treatment with local distribution of carbon for stabilizing retained austenite. In Tagungsband zur 8. Industriefachtagung "Oberflächen - und Wärmebehandlungstechnik" und zum 12. Werkstofftechnischen Kolloquium. Chemnitz: Eigenverlag, 2009. s. 229-234. ISBN: 978-3-00-029007-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Heat treatment with local distribution of carbon for stabilizing retained austenite
Rok vydání: 2009
Místo konání: Chemnitz, Spolková republika Německo
Název zdroje: Eigenverlag
Autoři: Ing. David Aišman , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Nové typy tepelného, případně termomechanického zpracování slouží k výrobě nových typů struktur u nízkolegovaných, a tím u cenově výhodných ocelí. Tyto nové způsoby zpracování umožňující získat vysokého hodnoty meze pevnosti, při zajištění dostatečné tažnosti bez vysokého obsahu legujících prvků. Po tomto zpracování se v materiálů získává většinou vícefázovou struktura s podílem zbytkového austenitu. Jednu z těchto nových metod představuje Q-P proces. Pomocí tohoto procesu je možné zpracovat nízkolegovanou ocel na pevnost vyšší než 2000 MPa se zachováním dobré plasticity. To je možné díky vhodně zvolené legovací strategii a režimu tepelného zpracování, které je odlišný od běžného kalení a popouštění. Experimentální nízkolegovaná ocel byla podrobena Q-P procesu, získané vzorky byly metalograficky hodnoceny, podíl zbytkového austenitu byl určen obrazovou analýzou a mechanické vlastnosti byly stanoveny zkouškou tahem.
Abstrakt EN: Newly developed methods for heat treatments and any necessary thermomechanical working have led to the achievement of excellent properties for new types of multi-phase structures. A great advantage is that they can be used for low-alloyed, economical AHSS (Advanced High Strength Steels). This technology is able to achieve high values for ultimate strength whilst ensuring sufficient ductility. One of these new methods is the Q-P (Quenching and Partitioning) process. The result is usually martensitic structure with a defined proportion of retained austenite. This process can be used for low-alloyed steels with a tensile strength of about 2000 MPa with retention of good ductility of more than 10%. The Q-P process was applied to experimental low-alloyed steel whose main alloying elements were silicon, manganese and chrome. The resulting specimens were evaluated metallographically, the proportion of retained austenite was ascertained by X-ray analysis and mechanical properties were found using tension tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička