Přejít k obsahu


International Cooperation on Spatial Planning

Citace:
ČERBA, O., MILDORF, T., CHARVÁT, K., KAFKA, Š. International Cooperation on Spatial Planning. Kampala, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: International Cooperation on Spatial Planning
Rok vydání: 2009
Místo konání: Kampala
Autoři: Ing. Otakar Čerba , Ing. Tomáš Mildorf , Karel Charvát , Štěpán Kafka
Abstrakt CZ: Územní plánování je důležité nejen z hlediska vývoje osídlení a urbanizovaných území. Také umožňuje integrovat územního plánování z hlediska trvale udržitelného růstu a péče o krajinu. Kvalitní územní plánování umožňuje vyšší úroveň a kvalitu administrativních a legislativních rozhodnutí.
Abstrakt EN: Spatial planning or urban planning are important not only from the view of development of settlement and urbanised territories. There is necessary to integrate spatial planning activities to total process of sustainable growth and landscape management. High-quality spatial planning makes possible the higher level and quality of administrative and legislative decisions. The publication of spatial planning activities make possible integration, cooperation and control of public too. Also the data sharing is very important for data providers, municipalities or planners. The Czech company Help service remote sensing and the University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic) are currently involved in two large European projects focused on spatial or urban planning. The four-year project Humboldt contributes to the implementation of a European Spatial Data Infrastructure (ESDI) that integrates the diversity of spatial data available for a multitude of European organisations.
Klíčová slova

Zpět

Patička