Přejít k obsahu


Impact tester contact cycling testing

Citace:
KŘÍŽ, A., BENEŠ, P., ŠIMEČEK, J. Impact tester contact cycling testing. In Metal 2009. Ostrava: Tanger, 2009. s. 196-198. ISBN: 978-80-87294-10-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Impact tester contact cycling testing
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Petr Beneš , Ing. Jiří Šimeček
Abstrakt CZ: Tento článek uvádí několik možných aplikací materiálového zkoušení pomocí impact testeru. Impact tester je zkušební přístroj pro zjišťování odezvy materiálů na opakované rázové zatěžování. Existuje několik různých typů tohoto zařízení s různým designem a s různými efekty, které vytvářejí v materiálu. Impact testery nabízejí možnost vyšetřování rázově-únavových vlastností nejen v objemových materiálech, ale i ve vrstvách a povlacích. Impact testování je nejčastěji používáno pro zkoušení rázově-únavových vlastností těch součástí, které jsou vystavovány opakovaným rázům a siným rázovým šokům, jako obráběcí nástroje, železniční kola, pístní kroužky a další.
Abstrakt EN: This paper deals with several application options of materials testing using an impact tester. An impact tester is a piece of testing equipment for investigation of response of materials to repeated impact loads. There are several types of this equipment with different designs and effects, which they produce in materials. Impact testers offer the benefit of examination of impact fatigue properties not only in bulk materials but also in layers and coatings. Impact testing is most widely used for testing fatigue properties of those components, which are subjected to repeated impacts and concurrent strong impact shocks. These include machining tools, railway wheels, piston rings and others.
Klíčová slova

Zpět

Patička