Přejít k obsahu


Influence of welding technology on changes of mechanical values of micro-alloyed steels

Citace:
KŘÍŽ, A. Influence of welding technology on changes of mechanical values of micro-alloyed steels. In Metal 2009. Ostrava: Tanger, 2009. s. 52-52. ISBN: 978-80-87294-03-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of welding technology on changes of mechanical values of micro-alloyed steels
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tento článek je odezvou na potřebu průmyslového využití mikrolegovaných ocelí pro řešení designu železničnchí dopravních prostředků. Svařené ocelové desky byly rozříznuty aby bylo možno provést tahovou zkoušku, ohybovou zkoušku a metalografické pozorování. Výsledky tahových zkoušek zaznamenaly změny v pevnosti v tahu a v elasticko-plastických vlastnostech. Tento efekt se vyskytl v důsledku změn při svařovacím procesu. Z toho důvodu bylo provedeno metalografické a fraktografické pozorování na porušených tahových vzorcích. Následně byly provedeny úpravy parametrů svařovacího procesu a výsledky dalších testů byly příznivější než výsledky předcházející.
Abstrakt EN: This article responds to needs of industrial use of micro-alloyed steels for rail vehicle design solutions. Welded steel plates were cut to obtain tensile testing, bend testing and metallographic samples. Results of tensile tests have indicated changes in the tensile strength and the elastic-plastic properties. This effect is due to deviations from the proper welding procedure. For this reason, metallographics and fractographic observations were conducted on fractured tensile tests specimens. Consequently, changes to the welding technology were introduced and the results of subsequent tests were more favorable than the previous ones. This article is a response to the needs of engineering design practice where new advanced materials should be introduced, while their technological aspects must be observed as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička