Přejít k obsahu


Eliminating contour line artefacts by using constrained edges

Citace:
KOLINGEROVÁ, I., DOLÁK, M., STRYCH, V. Eliminating contour line artefacts by using constrained edges. Computers & Geosciences, 2009, roč. 35, č. 10, s. 1975-1987. ISSN: 0098-3004
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Eliminating contour line artefacts by using constrained edges
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Matyáš Dolák , Václav Strych
Abstrakt CZ: Vrstevnice počítané automaticky na triangulaci obsahují mnoho artefaktů. Článek ukazuje výsledky jejich eliminace s užitím povinných hran. Ukazujeme dva algoritmy pro automatickou detekci a odsttranění artefaktů způsobených oblastmi plochých trojúhelníků. Podle našich výsledků se problémy úplně neodstraní, ale počet problematických oblastí podstatně poklesne.
Abstrakt EN: Contour lines computed automatically on a triangulation, contain many artefacts. This paper shows the results of their elimination by using constrained edges in the triangulation. We presenttwo algorithms suitable for automatic detection and removal of artefacts caused by flat triangle areas. According to out results, problems are not completely removed but the number of problematic areas is decreased substantially.
Klíčová slova

Zpět

Patička