Přejít k obsahu


Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie

Citace:
HRDÝ, M., FETISOVOVÁ, E., HOROVÁ, M., HOFMAN, J., JEŽEK, J., JEŽKOVÁ, R., KRÁL'OVIČ, J., KŘIKAČ, K., LUKÁŠ, L., NAGY, L., PAVLÁK, M., ŠIMEK, B. Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008, 171 s. ISBN: 978-80-7043-746-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Complete Solution for the Theoretical and Applied Problems of Financing of SMEs in the Context of the EU Market Environmnet
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Milan Hrdý Ph.D. , Doc.Ing. Elena Fetisovová CSc. , Doc. Ing. Michaela Krechovská Ph.D. , Dr. Ing. Jiří Hofman , RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D. , Mgr.Ing. Renáta Ježková Ph.D. , Prof.Ing. Jozef Král'ovič CSc. , Prof. Ing. Karel Křikač DrSc. , Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš CSc. , Ing. Ladislav Nagy Ph.D. , Ing. Miroslav Pavlák Ph.D. , Ing. Bohuslav Šimek
Abstrakt CZ: Monografie s názvem Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v ČR v podmínkách tržního prostředí Evropské unie komplexním způsobem charakterizuje problematiku financování malých a středních podniků a to jak z hlediska jednotlivých zdrojů financování a jejich optimalizace, tak také z hlediska makroekonomického, regionálního, podnikového a teoretického. Monografie nabízí rovněž zajímavé srovnání s podmínkami na Slovensku.
Abstrakt EN: Monograph called The Complete Solution for the Theoretical and Applied Problems of Financing of SMEs in the Czech Republic under the Conditions of EU Market Environment charakterizes totally the problems of financing of SMEs firstly from the point of view of particular sources of financing and their optimizing, then from the point of view of macroeconomics, regional, entreprises and theoretical. Monograph offers also very interesting comparison with the conditions in Slovakia.
Klíčová slova

Zpět

Patička