Přejít k obsahu


Evaluation of Fatigue Damage by X-Ray Diffraction Technique of Steam Turbine Rotor Steels at Elevated Temperatures

Citace:
FIALA, J., KOLARIK, V., CHOCHOLOUŠEK, M., MENTL, V. Evaluation of Fatigue Damage by X-Ray Diffraction Technique of Steam Turbine Rotor Steels at Elevated Temperatures. In Proceedings of the ASME 2009 Pressure Vessels and Piping Conference. New York: ASME, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-0-7918-4368-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of Fatigue Damage by X-Ray Diffraction Technique of Steam Turbine Rotor Steels at Elevated Temperatures
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: ASME
Autoři: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc. , Dipl.Ing. V Kolarik , Ing. Michal Chocholoušek , Doc. Ing. Václav Mentl CSc.
Abstrakt CZ: Několik ocelí pro turbinové rotory bylo zkoušeno nízkocyklovou únavou za zvýšených teplot. Po zkouškách byla aplikována metoda rtg.difrakce a výsledky měření korelovány s parametry únavového namáhání s cílem kvantifikovat rozsah degradace materiálu.
Abstrakt EN: In many industrial applications materials are subjected to degradation of mechanical properties as a result of real service conditions. The assessment of the remaining lifetime of components and structures is commonly based on correlated procedures including numerous destructive, non-destructive and mathematical techniques that should guarantee reasonable precise assessment of the current damage extent of materials in question and the remnant lifetime assessment.
Klíčová slova

Zpět

Patička