Přejít k obsahu


2D human model for pedestrian impact analysis

Citace:
HYNČÍK, L., ČECHOVÁ, H., KOVANDA, J., KOVÁŘ, L. 2D human model for pedestrian impact analysis. 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: 2D human model for pedestrian impact analysis
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Hana Čechová Ph.D. , prof. Ing. Jan Kovanda CSc. , Ing. Luděk Kovář Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek prezentuje dvourozměrný model lidského těla pro impaktní aplikace. Model je struktutován jako otevřený vázaný mechanický systém implementovaný pomocí Lagrangeových rovnic druhého druhu s multiplikátory v prostředí MATLAB. Model obsahuje reálná biofidelická data (hmotnosti, momenty setrvačnosti a tuhosti kloubů) pro reálný popis chování člověka při nárazu. Kontaktní algoritmus je implementován za účelem správného vnějšího zatížení.
Abstrakt EN: The paper presents a two-dimensional human body model for impact applications. The model is structured as a linked open-tree multi-body system implemented using the second order Lagrange's equations with multipliers in the MATLAB computational environment. The model accommodates correct biofidelic data (mass, inertia and joint stiffness) to perform real human body behaviour under impact loading. A contact algorithm is also implemented in order to ensure correct external loading.
Klíčová slova

Zpět

Patička