Přejít k obsahu


RBF-based Image Restortion Utilising Auxiliary Points

Citace:
ZAPLETAL, J., VANĚČEK, P., SKALA, V. RBF-based Image Restortion Utilising Auxiliary Points. In CGI 2009. New York: ACM, 2009. s. 39-44. ISBN: 978-1-60558-687-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: RBF-based Image Restortion Utilising Auxiliary Points
Rok vydání: 2009
Místo konání: New York
Název zdroje: ACM
Autoři: Ing. Jiří Zapletal , Ing. Petr Vaněček Ph.D. , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Využití RBF pro rekonstrukci poškozených obrazů. Dnes patří mezi běžně využívané techniky. Článek se zabývá využitím pomocných bodů pro zvýšení schopnosti RBF rekonstruovat velké posškozené oblasti.
Abstrakt EN: Utilisation of RBF for reconstruction of damaged images became common technique nowadays. This paper deals with compotation and utilisation of auxiliary points in order to further increast the ability of RBF to restore damaged arcas in image.
Klíčová slova

Zpět

Patička