Přejít k obsahu


Štúdium tribologických vlastností tenkých povlakov

Citace:
HAGAROVÁ, M., JAKUBÉCZYOVÁ, D., BLÁHOVÁ, O., SAVKOVÁ, J. Štúdium tribologických vlastností tenkých povlakov. In Vrstvy a povlaky 2009. Trenčík: Digital Graphic, 2009. s. 25-32. ISBN: 978-80-969310-9-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: The study of tribological properties of thin coatings
Rok vydání: 2009
Místo konání: Trenčík
Název zdroje: Digital Graphic
Autoři: doc. Ing. Mária Hagarová PhD. , Ing. Dagmar Jakubéczyová CSc. , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Ing. Jarmila Savková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá stanovením vlastností tenkých povlaků nanesených metodou PVD. Tato technologie patří k moderním metodám procesu nanášení tenkých vrstev na povrch strojírenských součástí. Technologie depozičních procesů tenkých vrstev jsou stále zdokonalovány. Zároveň jsou vyvíjeny nové typy povlaků. Vyhodnocení struktury, složení a vlastností povlaků je nutné po celou dobu vývoje. TiAlN povlaky a nanokompozity nACo (TiAlSiN) jsou vhodné ke zvýšení životnosti řezných nástrojů. Výsledkem práce je zjištění výborného chování povlakovaných materiálů při tribologických aplikacích.
Abstrakt EN: The article deals with assesment of properties of thin coatings deposited by PVD technology. This technology belongs to modern ways of depositing thin coatings onto the surface of machine parts. Technological methods of deposition process of thin coatings are constantly impovement. At the same time, new types of coatings are developed. The evaluation of structure, composition and properties of coatings is necessarily all development time. TiAlN coating and nanocomposite nACo(TiAlSiN) use to increase of life-time of cutting tools. In this reason is great the analysis of coated material behaviour in tribological environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička