Přejít k obsahu


Integration Of Damping Components Into Wound Composite Structures

Citace:
VACÍK, J., LAŠOVÁ, V., KOTTNER, R. Integration Of Damping Components Into Wound Composite Structures. In CADAM 2009. Rijeka: Zigo, 2009. s. 67-68. ISBN: 978-953-7142-38-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integration Of Damping Components Into Wound Composite Structures
Rok vydání: 2009
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Ing. Josef Vacík , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této práce bylo určit vlastní frekvence a tlumicí charakteristiky daných vzorků na základě experimentu. Byly vytvořeny numerické simulace provedených experimentů a porovnány vlastní frekvence.
Abstrakt EN: The aim of this pilot work was to determine eigenfrequencies and damping properties, such as damping ratio and logarithmic decrement of given specimens on an experimental basis. The numerical simulations of experiments were created and the eigenfrequencies were compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička