Přejít k obsahu


Lingulate brachiopods from the Chýnice Limestone (upper Emsian, Barrandian; Czech Republic)

Citace:
MERGL, M., FERROVÁ, L. Lingulate brachiopods from the Chýnice Limestone (upper Emsian, Barrandian; Czech Republic). Bulletin of Geosciences, 2009, roč. 84, č. 3, s. 525-546. ISSN: 1214-1119
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lingulate brachiopods from the Chýnice Limestone (upper Emsian, Barrandian; Czech Republic)
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. , Lenka Ferrová
Abstrakt CZ: V práci je popsána fauna lingulátních ramenonožců z chýnických vápenců emského stáří (zlíchovské souvrství). Zjištěno bylo 10 druhů z nichž Acrosaccus vertex, Schizotreta vaneki, Havlicekion frydai a Opsiconidion coralinus jsou popsány jako nové druhy. Mikroornament některých tanomů je detailně popsána.
Abstrakt EN: Lingulate brachiopod fauna of the Chýnice Limestone (Zlíchov Formation, Emsian) were examined. Ten species have been observed, of which Acrosaccus vertex, Schizotreta vaneki, Havlicekion frydai, and Opsiconidion coralinus are described as new. Microornament of taxa is described in detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička