Přejít k obsahu


Pokračování výzkumu vlastností materiálů s vyzokou mezí kluzu a pevnosti - únavové testy

Citace:
KŘÍŽ, A., KALOUS, J. Pokračování výzkumu vlastností materiálů s vyzokou mezí kluzu a pevnosti - únavové testy. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 72 s. s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research of properties of materials with high yield pint a high strenght - fatigue experiments
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Doc. Ing. Jan Kalous CSc.
Abstrakt CZ: Tato zpráva navazuje na předchozí analýzy, v nichž byly jednak provedeny rešeršní studie vysokopevnostních ocelí a také zkoušky mechanických vlastností svařovaných plechů z oceli DOMEX 700MC. V aplikaci plechů z mikrolegovaných ocelí je zapotřebí znát nejen pokles vlastností při statickém namáhání, ale také při dynamických zkouškách. Ačkoliv jsou plechy oceli DOMEX 700MC doporučeny na součásti, které nejsou vystaveny dynamickým namáháním jako např. skříně, je zapotřebí s ohledem na jejich využití v dopravních prostředcích znát i vlastnosti při tomto namáhání. Z tohoto důvodu byly provedeny experimenty při nichž byly posouzeny nejen mechanické vlastnosti při statickém, ale i při dynamickém namáhání.
Abstrakt EN: This report is a continue of previous analysis, where the background research studies of HSLA steels and the tests of mechanical properties of welded DOMEX 700MC steel sheets were made. There is a need of knowing the decline of properties not only in static load, but also in dynamic loads in applications of HSLA steel sheets.
Klíčová slova

Zpět

Patička