Přejít k obsahu


Plan4all

Citace:
MILDORF, T. Plan4all. Státní zámek Kozel, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Plan4all
Rok vydání: 2009
Místo konání: Státní zámek Kozel
Autoři: Ing. Tomáš Mildorf
Abstrakt CZ: Hlavní zaměření eContentplus projektu Plan4all je na harmonizaci dat územního plánování s ohledem na směrnici INSPIRE. Projekt je založen na existujících 'best practices' v regionech a obcích Evropské unie a zhodnocení výsledků současných výzkumných projektů řešených v této oblasti. Očekávané výstupy budou uplatněny v Evropském fóru pro SDI (Spatial Data Infrastructure - infrastruktura prostorových dat), v návrzích bází geodat a při analýzách nejlepších zkušeností týkajících se organizace, sdílení, harmonizace a doporučení pro vytváření SDI územního plánování.
Abstrakt EN: The harmonisation of spatial planning data according to the INSPIRE Directive based on existing best practices in EU regions and municipalities and the results of current research projects is the main focus of the eContentplus project, Plan4all. The expected results are European forums for SDI in spatial planning, a database of best practices and analysis of best practices in terms of organisation, sharing, harmonisation and SDI building recommendations for spatial planning.
Klíčová slova

Zpět

Patička