Přejít k obsahu


Optimization of Q-P Process Parameters with Regard to Final Microstructures and Properties

Citace:
KUČEROVÁ, L., AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B., HAUSEROVÁ, D. Optimization of Q-P Process Parameters with Regard to Final Microstructures and Properties. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2009. s. 1035-1036., ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of Q-P Process Parameters with Regard to Final Microstructures and Properties
Rok vydání: 2009
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. David Aišman , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Daniela Hauserová
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o optimalizace tepelného zpracování nízkolegované oceli 42SiCr. Tato ocel má v základním stavu pevnost 980Mpa a tažnost 30%. Konvenčním zpracováním lze dosáhnout velmi vysoké pevnosti, tažnost oceli je však velmi nízká. Díky tepelnému zpracování navrženému podle metody Q-P (popuštění a difúzní přerozdělení uhlíku) lze získat pevnost 2000MPa a zároveň tažnost přesahující 10%. Parametry Q-P procesu byly optimalizovány s ohledem na výslednou mikrostrukturu a vlastnosti. Vliv různých parametrů na vývoj mikrostruktury byl sledován světelnou a konfokální mikroskopií a rovněž byly měřeny výsledné mechanické vlastnosti. Klíčová slova: vysoce-pevná ocel, Q-P proces.
Abstrakt EN: This paper presents optimization of heat treatment conditions of low-alloyed 42SiCr steel. This steel possesses in basic state the strength of 980 MPa and ductility of 30%. Through the conventional treatment very high strength can be reached, but the ductility drops down to lower values. Due to the heat treatment designed according to Q-P (Quenching & Partitioning) method, the strength of this steel can be improved up to 2000 MPa while keeping the ductility over 10%. The parameters of Q-P process have been optimized with respect to final microstructures and properties. The influence of various parameters on the structure development was documented by light and confocal microscopy and the resulting mechanical properties were measured. Key words: high strength steel, Q-P process.
Klíčová slova

Zpět

Patička