Přejít k obsahu


Optimization of Recycling of White Bronze Chips

Citace:
JENÍČEK, Š., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., MAŠEK, B. Optimization of Recycling of White Bronze Chips. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2009. s. 1135-1136., ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of Recycling of White Bronze Chips
Rok vydání: 2009
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na optimalizaci procesu recyklace třísek z bílého bronzu, které vznikají při výrobě kluzných elementů. Stávající recyklační technologie přinášela neuspokojivé výsledky. Cílem výzkumu byla modifikace recyklačního procesu za účelem zvýšení jeho efektivity a dosažení maximální ziskovosti recyklovaného kovu. Nová metoda recyklace, využívá čištění a lisování třísek do briket s jejich přetavováním.
Abstrakt EN: This work is focused on the optimisation of recycling white bronze chips produced when manufacturing sliding elements. Current recycling technology does not yield satisfactory results. The aim of this research work was to modify the recycling process to improve its efficiency and to obtain maximum profitability of the recycled metal. The new recycling method implies cleaning and subsequent compacting of chips into packets, which are then remelted.
Klíčová slova

Zpět

Patička