Přejít k obsahu


Interaktivní aktivity v prezentaci z hlediska typu a použití

Citace:
KROTKÝ, J. Interaktivní aktivity v prezentaci z hlediska typu a použití. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc: Votobia, 2009. s. 472-475. ISBN: 978-80-7220-316-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interacive activities in the presenation in light of the type and using
Rok vydání: 2009
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Mgr. Jan Krotký
Abstrakt CZ: Příspěvek navazuje na průzkum v oblasti interaktivních a multimediálních prezentací, realizovaný autorem na pracovišti didaktických a informačních technologií na Pedagogické fakultě v Plzni. Průzkum a následný rozbor autorských prací spolu s výsledky byl částečně publikován prostřednictvím konference IGIP ― Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2009. Tento článek se zabývá některými vybranými aspekty zjištěných skutečností a předkládá je čtenáři uceleně a prostřednictvím nového pohledu. Rozšířená verze včetně doprovodných obrázků a dalších grafů je k dispozici na portálu CDMVT, vytvořeném za účelem podpory výuky didaktických a informačních technologií na FPE ZČU.
Abstrakt EN: The article continues research in the sphere of the interactive and multimedia presentations. It was realized on the workplace of didactic and information technologies at the Faculty of Education in Plzeň by the author of this article. The research and following analysis of the works together with results was partly publicized through the conference IGIP "The Strategy of Engineering Education in the Reflection of the Contemporary Era" 2009. This article deals with some aspects of the realized facts and brings them compactly and in a new view. The elaborate version including the supporting pictures and graphs can be find on the portal CDMVT. It was made for support of teaching of didactic and multimedia technologies at FPE ZČU.
Klíčová slova

Zpět

Patička