Přejít k obsahu


Obsah a cíle předmětů didaktické technologie pro učitele na FPE ZČU v Plzni

Citace:
KROTKÝ, J. Obsah a cíle předmětů didaktické technologie pro učitele na FPE ZČU v Plzni. In Edukacja - technika - informatyka. Tom XI. Rzesów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009. s. 217-221. ISBN: 978-83-7586-025-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Content and objectives of the course Didactic technologies for teachers at FPE ZCU in Pilsen
Rok vydání: 2009
Místo konání: Rzesów
Název zdroje: Uniwersytet Rzeszowski
Autoři: Mgr. Jan Krotký
Abstrakt CZ: Didaktické technologie jsou důležitým oborem pro výuku a další vzdělávání učitelů. Posledními trendy v tomto oboru jsou interaktivní a multimediální technologie. Vzhledem k této skutečnosti a součastným trendům byla výuka předmětu didaktické technologie značně inovována i na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Studenti se seznámí s novými technologiemi a vyzkouší si některé metody a postupy při vyučování. Své znalosti a dovednosti zúžitkují v návrhu a realizaci vlastního projektu v některém z interaktivních systémů. Článek dále seznamuje čtenáře se závěry průzkumu v oblasti interaktivních a multimediálních prezentací. Průzkum byl realizován na pracovišti didaktických a informačních technologií na Pedagogické fakultě v Plzni autorem článku.
Abstrakt EN: Didactic technologies are important branch for teaching and pre-service training teachers. The last trends in this branch are surly interactive and multimedia technologies. Because of this fact teaching of subject Didactic technologies was innovated at the Faculty of Education of University of West Bohemia. Students meet and try the new technologies, methods and procedures during the lessons. Their knowledge and skills they attest by the proposal and design of their own project in some of the interactive systems. The article continues research in the sphere of the interactive and multimedia presentations. It was realized on the workplace of didactic and information technologies at the Faculty of Education in Plzeň by the author.
Klíčová slova

Zpět

Patička