Přejít k obsahu


Současné trendy v tvorbě multimediálních učebnic

Citace:
KROTKÝ, J., KOCUR, P. Současné trendy v tvorbě multimediálních učebnic. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 1 diel. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 253-257. ISBN: 978-80-8083-878-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contemporary Tendencies in the Multimedia Schoolbooks Creation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Mgr. Jan Krotký , Ing. Pavel Kocur CSc.
Abstrakt CZ: Multimediální učebnice jsou zajímavou alternativou pro zpestření vyučování a zefektivnění procesu výuky. Jejich využívání klade zvýšené nároky na používání nové a moderní didaktické techniky a na znalosti uživatelů. Stejně tak jako se například e-learning diferencoval postupem času díky rozmachu výpočetní techniky a internetu, tak i vývoj multimediálních učebnic za tu dobu přinesl několik novinek a trendů. Článek pojednává o momentálních trendech tvorby a využití multimediálních učebnic nejen v České Republice, ale také v zahraničí. Můžeme si klást otázky jestli bude vývoj a tvorba nových multimediálních učebnic u nás pokračovat, jakým směrem se bude ubírat nebo jak a jestli se dají se při tvorbě využít nejnovější technologie a systémy. Autor se zabývá problematikou a tvorbou multimediálních podpor výuky především v oblasti základního školství.
Abstrakt EN: The multimedia schoolbooks are interesting alternative for activation of teaching and streamlining of teaching process. Their using has elevated demands on using of new and modern didactic technique. For example e-learning differentiated through the time thanks to developing of the computer engineering and the Internet. So the developing of multimedia schoolbooks has experienced some tendencies and news through the time too. The article deals with today?s tendencies of creation and use of multimedia schoolbooks in the Czech Republic and in the world. We can ask questions about future developing and creation of multimedia schoolbooks or how the newest technologies and systems are possible to use. The author deals with problems and creation of multimedia teaching support mainly in the basic school sphere.
Klíčová slova

Zpět

Patička