Přejít k obsahu


Závěrečná zpráva projektu 1.2.2 2008

Citace:
LAŠOVÁ, V., KOSNAR, M., JANDA, P., VACÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2.2 2008. Praha : ČVUT v Praze, 2008. 64 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Final Report of Project 1.2.2 2008
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT v Praze
Autoři: Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Martin Kosnar , Ing. Petr Janda , Ing. Josef Vacík
Abstrakt CZ: Zpráva obsahuje rešerši vlastností a použití kompozitů s kovovou matricí.Popsány jsou základní optimalizační metody, postupy a možnosti systému optiSLang. Numerické MKP optimalizace skladby kompozitů s ohledem na požadované vlastnosti kompozitového tělsa.
Abstrakt EN: This report contains the reviews of properties and using of composites with metal matrices. The optimization methods, algorithms and optiSlang possibilities are described. Numerical FEA optimizations of composites with reference to required properties of composite construction.
Klíčová slova

Zpět

Patička