Přejít k obsahu


Vliv tepelně-mechanického zpracování na mikrostrukturu a vlastnosti TRIP oceli

Citace:
KUČEROVÁ, L. Vliv tepelně-mechanického zpracování na mikrostrukturu a vlastnosti TRIP oceli. Plzeň : ZČU v Plzni, 2006, 130 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Influence of thermo-mechanical processing on microstructure and mechanical properties of TRIP steel
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená dizertační práce se zabývá ocelí mikrolegovanou niobem a jejím tepelně-mechanickým zpracováním na simulátoru tepelně-mechanických cyklů a následně na hydraulickém lisu. Tepelně-mechanické zpracování bylo provedeno za účelem získání rovnoměrné jemnozrnné struktury vhodného fázového složení, která by umožnila využití TRIP efektu při následném tváření oceli. Pro mikrostrukturní studium bylo použito světelné mikroskopie a zejména transmisní elektronové mikroskopie extrakčních uhlíkových replik. Byla sledována souvislost mikrostruktury s mechanickými vlastnostmi, které byly testovány pomocí zkoušek v tahu a rázem v ohybu.
Abstrakt EN: The submitted PhD thesis deals with niobium micro alloyed steel and its thermo-mechanical processing simulator and hydraulic pressure. Thermo-mechanical processing was applied to achieve homogenous fine-grained microstructure with suitable phase fractions, which would enable utilization of TRIP effect during subsequent forming of steel. The microstructure was studied with the use of light microscopy and particularly transmission electron microscopy of carbon extraction replicas.
Klíčová slova

Zpět

Patička