Přejít k obsahu


A library for the construction of a dynamic regular and Delaunay tetrahedronization

Citace:
ZEMEK, M., KOLINGEROVÁ, I. A library for the construction of a dynamic regular and Delaunay tetrahedronization. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A library for the construction of a dynamic regular and Delaunay tetrahedronization
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky
Autoři: Ing. Michal Zemek , Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Knihovna (software) umožňuje konstruovat regulární a Delaunayovu tetrahedronizaci dynamické množiny bodů. Uživatel tedy může body přidávat, ubírat a skokově měnit jejich polohu.
Abstrakt EN: The software library allows the construction of a regular and Delaunay tetrahedronization of a dynamic set of points. A user is able to add or to remove points and to discreetly change their positions.
Klíčová slova

Zpět

Patička