Přejít k obsahu


Projekt Plan4all a směrnice INSPIRE

Citace:
ČADA, V., MILDORF, T. Projekt Plan4all a směrnice INSPIRE. In 45. Geodetické informační dny. Brno: ECON Publishing, 2009. s. 27-33. ISBN: 978-80-86433-37-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Plan4allproject and the INSPIRE directive
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: ECON Publishing
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Tomáš Mildorf
Abstrakt CZ: V uvedené stati je podána základní informace o řešeném projektu Plan4all ? European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information. Tento projekt je financován Evropskou komisí v rámci víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě (Program eContentplus). Jsou uvedeny řešené cíle projektu a procesy koordinace práce řešitelského týmu, do kterého je zapojeno 24 partnerů z 15 zemí Evropy. Projekt Plan4all je koordinován na Západočeské univerzitě v Plzni.
Abstrakt EN: This article outlines basic information about Plan4all ? a European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information. The project is currently in operation, financed by the European Commission in the frame of the eContentplus programme. eContentplus is a multiannual Community programme that aims to make digital content in Europe more accessible, usable and exploitable. The work of the Plan4all project contributes to these aims. Here, the main targets of Plan4all and the processes of the work coordination are described. The project consortium comprises 24 partners from 15 European countries. The Plan4all project is coordinated by the University of West Bohemia in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička