Přejít k obsahu


Laboratorní a praktické testy na systémech s tenkými vrstvami v aplikaci na řezné nástroje

Citace:
HÁJEK, J. Laboratorní a praktické testy na systémech s tenkými vrstvami v aplikaci na řezné nástroje. ZČU v Plzni : 2007, 116 s. s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laboratory and practical tests on thin layer-substrate systems in cutting aplications
Rok vydání: 2007
Místo konání: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Hájek Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená disertační práce je zaměřena na sledování důležitých faktorů při obrábění, jež je možné "nasiulovat" v laboratoři. Aby bylo možné zvýšit produktivitu řezného procesu, je nezbytné zajistit správné nastavení tribologických faktorů. V poslední době je vyvíjena snaha o přiblížení laboratorních testů podmínkám, které nastávají při obrábění. Přes řadu nedostatků se jako nejlepší jeví tribologická analýza "PIN-on-DISC". Její výhodou je možnost nastavení několika parametrů shodných s podmínkami při obrábění. Hlavním cílem je nalezení metody sledující tribologické vlastnosti, která by umožnila v laboratorních podmínkách určit výhody a nevýhody daného systému tenká vrstva substrát při obrábění.
Abstrakt EN: The submitted observes imprtant factors at machining, that is possible to simulate in laboratory. To increase the productivity process of machining, it is necessary to provide correct setting of tribological factors. Recently there is a tendency to approximate laboratory test conditions, which are in machining. Over some deficiencies the best tribological analysis is "PIN-on-DISC". Its benefit is possibility to set several parameters, which are consistent with conditions in machining. Main goal of this thesis is to fing the method, which observes tribological properties and would determine advantages and disadvantages of the system thin layer-substrate in machining.
Klíčová slova

Zpět

Patička