Přejít k obsahu


Počítačová podpora výuky elektrických pohonů pomocí multimediálních výukových hypertextů

Citace:
FOŘT, J., PITTERMANN, M. Počítačová podpora výuky elektrických pohonů pomocí multimediálních výukových hypertextů. In EPVE 09. Brno: Vysoké učení technické, 2009. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3974-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: COMPUTER SUPPORTED EDUCATION OF ELECTRIC DRIVES BY THE HELP OF MULTIMEDIA TUTORIAL HYPERTEXT
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické
Autoři: Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek řeší celkovou koncepci a problematiku konkrétní realizace multimediálních výukových textů z oblasti elektrických pohonů. Multimediální texty obecně obsahují informace textového a grafického charakteru, propojené s video-sekvencemi a s částmi simulací demonstrující danou problematiku. Článek vznikl s podporou projektu FRVŠ typu F1d číslo 2596/2009 s tématickým zaměřením "Multimediální texty pro podporu studia elektrických pohonů".
Abstrakt EN: The article solves a general conception and problems of concrete realization of multimedia tutorial texts from electric drive area. Multimedia texts generally contain text and graphic information interconnected with video sequences and simulation parts which is demonstrating selected problems. This article was produced with the support of project FRVS type F1d No. 2596/2009 with thematic focus on "Multimedia texts for study support in electric drive branch".
Klíčová slova

Zpět

Patička