Přejít k obsahu


Využití e-learningu jako podpory cvičení z chemie pro strojaře

Citace:
NETRVALOVÁ, M., BUNDA, Z., KŘENEK, T., DUCHEK, P. Využití e-learningu jako podpory cvičení z chemie pro strojaře. In Efficienty and Responsibility in Education 2009. Prague: Czech University of Life Sciences, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-213-1938-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multimedial Support for the Students of Mechanical Engineering
Rok vydání: 2009
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech University of Life Sciences
Autoři: Ing. Marie Netrvalová , Ing. Zbyněk Bunda , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Doc. Ing. Petr Duchek CSc.
Abstrakt CZ: V poslední době se ve vzdělávání, stejně jako takřka ve všech činnostech lidského konání, klade velký důraz na efektivitu. Efektivita ve vzdělávání představuje komplexní problém zahrnující např. kompetentnost učitelů, vztah učitel?student, vztahy mezi studenty, technické zázemí výuky, četnost a délku přestávek a celou řadu dalších faktorů. Mezi jednu z nejpodstatnějších otázek vztahujících se k efektivitě výuky patří motivace. Tento příspěvek týkající se právě zvyšování efektivity výuky prostřednictvím modernizace je zaměřen na úvod do e-learningu v povinném předmětu Chemie pro první ročníky na FST, ZČU. Chemie je zde vyučována v rámci jednoho semestru v rozsahu: jedna dvouhodinová přednáška za týden a jedno hodinové cvičení za týden. Cílem tohoto předmětu je především sjednocení znalostí studentů přicházejících z různých středních škol s různou úrovní znalostí a příprava na navazující předmět Nauka o materiálu. Cílem tohoto příspěvku je publikovat výsledky přípravné fáze e-learningu, který připravujeme jako studijní pomocné podklady pro tento předmět na školní rok 2009/2010. Porovnávali jsme znalosti studentů před a po zveřejnění cíleně vytvořeného studijního textu na webových stránkách předmětu. Důležitou roli zde hrála samostatná práce studentů se studijním materiálem. Hodnocení výsledků bylo provedeno v obou případech pomocí testů
Abstrakt EN: The effectivity of education was largerly emphasized during the previous years. It represents complex problem as teaching competences, student-teacher and student-student relationship, teaching equipment, number and length of breaks and many other factors. Finally, the importance of motivation with respect to the effectivity is highlighted. This paper deals with raise of effectivity of teaching through face-lifting and building of e-learning course for first year students of Chemistry. This subject is tought during one semester ? 90 minutes lecture and 45 minutes excercise per week. The main goal of this subject is knowledge unification of student comming from different schools with various level. Here we report on results obtained from our research which is the preliminary part of e-learning textual background. We have prepared e-learning as a handout for academic year 2009/2010. And we compared student?s knowledge of chemistry before and after publication of study material. The anonymous working played the important role in it. The results were achieved through control tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička