Přejít k obsahu


Image Triangulation Interpolation

Citace:
KOHOUT, J., KOLINGEROVÁ, I., JANÁK, T. Image Triangulation Interpolation. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Image Triangulation Interpolation
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky
Autoři: Ing. Josef Kohout Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Tomáš Janák
Abstrakt CZ: Software slouží k rekonstrukci rastrové reprezentace digitálního obrazu z Delaunayovy triangulace reprezentující tento obraz. Rekonstrukce je provedena interpolací nad trojúhelníky. Utilita nabízí několik interpolačních metod; každá z nich má jiné vlastnosti. Poznámka: trojúhelníková reprezentace obrazu může být získána další utilitou vyvinutou v rámci uvažovaného projektu nebo libovolnou jinou konkurenční technikou (např., Demaret et al, 2004). Interpolační metody, experimenty a jejich výsledky jsou popsány v následujících zdrojích: Janák T. Interpolation methods for triangulation represented digital image. Bachelor thesis, University of West Bohemia, Czech Republic, 2009 Janák T. On interpolation for triangulation-represented digital image. In: Proceedings of CESCG 2008, Budmerice, Slovakia, pp. 51-58 Kohout J, Kolingerová I, Janák T: Compression of images using Delaunay triangulation. In: Proceedings of the 9th IASTED International Conference on Vizualization, Imaging, and Image Processing, 2009.
Abstrakt EN: The software reconstructs the raster reprezentation of digital image from the Delaunay triangulation reprezentation of this image by an interpolation over triangles. Various interpolation methods are supported. Note: the triangular reprezentation of the image can be obtained from other utilities produced under the project in question or by any other competitive solution (e.g., Demaret et al, 2004). The methods implemented in this software, experiments and their results are described in the following papers: Janák T. Interpolation methods for triangulation represented digital image. Bachelor thesis, University of West Bohemia, Czech Republic, 2009 Janák T. On interpolation for triangulation-represented digital image. In: Proceedings of CESCG 2008, Budmerice, Slovakia, pp. 51-58 Kohout J, Kolingerová I, Janák T: Compression of images using Delaunay triangulation. In: Proceedings of the 9th IASTED International Conference on Vizualization, Imaging, and Image Processing, 2009.
Klíčová slova

Zpět

Patička