Přejít k obsahu


Representation of images by the Delaunay triangulation

Citace:
KOHOUT, J., KOLINGEROVÁ, I. Representation of images by the Delaunay triangulation. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Representation of images by the Delaunay triangulation
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky
Autoři: Ing. Josef Kohout Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Software převádí rastrové šedotónové obrázky na vektorové reprezentované Delaunayovou triangulací. Pro převod je k dispozici několik heuristik. Obecně řečeno, software zahrnuje dvě utility: DOTr, která začíná s hrubou triangulací, jež je zjemňována postupným přidáváním dalších pixelů, a TriImgCompress, která začíná s jemnou triangulací, jež je postupně decimována odebíráním nevýznamných pixelů. Výsledkem obou přístupů je trojúhelníková reprezentace požadované kvality. Realizované metody, experimenty a jejich výsledky jsou popsány v následujících zdrojích: Kohout J: Alternative Representation of Image Information. Technical Report, University of West Bohemia, 2009, (DCSE/TR-2009-11) Kohout J, Kolingerová I, Janák T: Compression of images using Delaunay triangulation. In: Proceedings of the 9th IASTED International Conference on Vizualization, Imaging, and Image Processing, 2009.
Abstrakt EN: The software takes a grey-scale raster image as input and transforms it into a vector image represented by the Delaunay triangulation using the chosen heuristics. Generally, there are two utilities included in the software: DOTr, which starts with a coarse representation that is refined by adding other pixels to get the representation of the requested quality, and TriImgCompress, which starts with a fine representation that is decimated by removing the least significant pixels to get the representation of the requested quality. Several methods within both utilities are available. The methods implemented in this software, experiments and their results are described in the following papers: Kohout J: Alternative Representation of Image Information. Technical Report, University of West Bohemia, 2009, (DCSE/TR-2009-11) Kohout J, Kolingerová I, Janák T: Compression of images using Delaunay triangulation. In: Proceedings of the 9th IASTED International Conference on Vizualization, Imaging, and Image Processing, 2009.
Klíčová slova

Zpět

Patička