Přejít k obsahu


Compression of Image Based Delaunay Triangulation

Citace:
KOHOUT, J., KOLINGEROVÁ, I. Compression of Image Based Delaunay Triangulation. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Compression of Image Based Delaunay Triangulation
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky
Autoři: Ing. Josef Kohout Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Software provádí převod Delaunayovy triangulace, která reprezentuje obrázek (nebo libovolnou jinou pravidelnou mřížku dat), z textováho formátu .DAT nebo .TRI (viz http://graphics.zcu.cz) případně z binárního formátu .TRX na více úsporný formát .bgf2, .lhc nebo .bhc, tj. formáty metod FVXAPATH, LZHEC a BEHEC. Inverzní převod z těchto formátů na formáty .DAT, .TRI nebo .TRX je rovněž podporován. Převod je beztrátový a kompresní poměr je cca 30-60:1 v závislosti na velikosti triangulace a použitém formátu. Realizované metody, experimenty a jejich výsledky jsou popsány v následujících zdrojích: Kohout J: Alternative Representation of Image Information. Technical Report, University of West Bohemia, 2009, (DCSE/TR-2009-11) Kohout J, Kolingerová I, Janák T: Compression of images using Delaunay triangulation. In: Proceedings of the 9th IASTED International Conference on Vizualization, Imaging, and Image Processing, 2009.
Abstrakt EN: The software converts the Delaunay triangulation that represents an image (or any regular grid of values) and that is stored in the text .DAT or .TRI format (see http://graphics.zcu.cz) or in the binary .TRX format into a more compact .bgf2, .lhc or .bhc formats, i.e., into FVXAPATH, LZHEC and BEHEC formats. Inverse conversion from these formats into .DAT, .TRI or .TRX formats is naturally also supported. The conversion is lossless. The compression ratio is 30-60:1 depending on the size of the triangulation and used format. The methods implemented in this software, experiments and their results are described in the following papers: Kohout J: Alternative Representation of Image Information. Technical Report, University of West Bohemia, 2009, (DCSE/TR-2009-11) Kohout J, Kolingerová I, Janák T: Compression of images using Delaunay triangulation. In: Proceedings of the 9th IASTED International Conference on Vizualization, Imaging, and Image Processing, 2009.
Klíčová slova

Zpět

Patička