Přejít k obsahu


Eko-efektivita neboli více za méně

Citace:
KADLECOVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, L. Eko-efektivita neboli více za méně. Plzeň, 2009., ISBN: 978-80-7043-844-2,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Eco-efficiency, more for less
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Tereza Kadlecová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Eko-efektivita je poměrně nový koncept, jehož podstatou je princip: vytvořit více výrobků a služeb při použití menšího množství zdrojů, a tedy odpadu a znečištění. Snížení negativních vlivů podnikové činnosti na životní prostředí je nejen zodpovědností podniku, ale současně aspektem zvýšení produktivity zdrojů, a tedy zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Příspěvek se zabývá eko-efektivitou, jakožto novým konceptem řízení podniku, shrnuje principy, metody a nástroje; a zároveň dokládá na konkrétních příkladech přínosy tohoto konceptu.
Abstrakt EN: The relatively new concept of eco-efficiency is based on the following principle: produce more products and services with smaller amount of sources which results in less waste and pollution. The reduction of negative environmental impact of company activities is not only within a company responsibilities but it constitutes enhancement of resource efficiency and improvement of company competitiveness. This paper deals with the new concept of eco-efficiency; it summarizes the principles, methods and instruments and exemplifies the benefits of eco-efficiency in concrete case studies.
Klíčová slova

Zpět

Patička