Přejít k obsahu


Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)

Citace:
MERGL, M. Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 101-103. ISSN: 0514-8057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Succession of fossil associations in the Třenice Formation (Tremadocian, Ordovician) at Holoubkov (Prague Basin)
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc.
Abstrakt CZ: V Holoubkově (třenické souvrství, tremadok) bylo zjištěno několik rozdílných fosilních asociací. Jejich pozice je odvozena z litologie a situace na jiných lokalitách. Celkem byly rozlišeny čtyři asociace. Popsán je i nejstarší český ordovický trilobit z této lokality.
Abstrakt EN: Several different fossil associations have been recognized in the Třenice Formation (Tremadocian) at the Holoubkov locality. Their superposition is inferred from lithology and comparison with other localities. Four associations have been recognized. The trilobite specimen is shortly described and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička