Přejít k obsahu


Tribological and mechanical properties of nanocrystalline-TiC/a-C nanocomposite thin films

Citace:
MUSIL, J., NOVÁK, P., ČERSTVÝ, R., SOUKUP, Z. Tribological and mechanical properties of nanocrystalline-TiC/a-C nanocomposite thin films. Journal of Vacuum Science and Technology A, 2010, roč. 28, č. 2, s. 244-249. ISSN: 0734-2101
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological and mechanical properties of nanocrystalline-TiC/a-C nanocomposite thin films
Rok vydání: 2010
Název zdroje: AVS Amer Inst Physics
Autoři: Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc. , Ing. Petr Novák , Ing. Radomír Čerstvý , Ing. Zbyněk Soukup Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek uvádí vzájemné vztahy mezi strukturou, mechanickými vlastnostmi, koeficientem tření a koeficientem otěru nc-TiC/a-C vrstev vytvořených nevyváženým mangetronovým naprašováním. Hlavním výsledkem je zjištění, že dosažení nejnižší hodnoty E* při určité hodnotě H má klíčový význam při vytváření vrstev s nejnižším koeficientem tření a koeficientem otěru.
Abstrakt EN: The paper reports on interrelationships between X-ray structure, mechanical properties, coefficient of friction and wear coefficient of nc-TiC/a-C nanocomosite films sputtered using unbalanced magnetron. Main result of this investigation is the finding that the achievement of the lowest value E* at a given value of H is of key importance in the formation of films with the lowest values of coefficient of friction and wear coefficient.
Klíčová slova

Zpět

Patička