Přejít k obsahu


Plan4all se představuje

Citace:
ČERBA, O., CHARVÁT, K., JEDLIČKA, K., MILDORF, T. Plan4all se představuje. In Geoinformační infrastruktury pro praxi. Brno: MSD, 2009. ISBN: 978-80-7392-100-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Plan4all introduces itself
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: MSD
Autoři: Ing. Otakar Čerba , Ing. Karel Charvát , Ing. Karel Jedlička , Ing. Tomáš Mildorf
Abstrakt CZ: Následující příspěvek s titulem ?Plan4all se představuje? by neměl sloužit pouze k prezentaci rozsáhlého evropského projektu Plan4all ? European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information (http://www.plan4all.eu). Účelem tohoto příspěvku je také poukázat na dva aspekty územního plánování, které jsou v České republice často marginalizovány na úkor jiných, v současnosti jistě palčivějších problémů spojených s tvorbou územních plánů (např. legislativní pravidla, vizualizace dat apod.). Těmito dvěma aspekty jsou spolupráce v oblasti územního plánování a propojení územního plánování s dalšími existujícími nebo navrhovanými standardy a normami v oblasti prostorových dat a geoinformačních technologií (GIT).
Abstrakt EN: This paper titled "Plan4all presents itself" would not only serve to present large European project Plan4all - European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information (http://www.plan4all.eu). The purpose of this contribution is also made to two aspects of planning, which in the Czech Republic are often marginalized at the expense of others, now certainly more pressing problems associated with the creation of regional plans (e.g. legislative rules, data visualization, etc.). These are two aspects of cooperation in planning Planning and linking with other existing or proposed standards and standards of spatial data and geo-information technologies (GIT).
Klíčová slova

Zpět

Patička