Přejít k obsahu


Web Services and Data Harmonisation for Spatial Planning

Citace:
ČEPICKÝ, J., ČERBA, O., JEŽEK, J., MILDORF, T., CHARVÁT, K. Web Services and Data Harmonisation for Spatial Planning. In Proceedings of the European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe. Brno: Masaryk University, Brno, 2009. ISBN: 978-80-210-4824-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Web Services and Data Harmonisation for Spatial Planning
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masaryk University, Brno
Autoři: Ing. Jáchym Čepický , Ing. Otakar Čerba , Ing. Jan Ježek , Ing. Tomáš Mildorf , Ing. Karel Charvát
Abstrakt CZ: Harmonizace prostorových dat územního plánování umožňuje snadnější sdílení dat, jejich správu a publikování. Tato práce je zaměřena na použití a sladění geoprostorových dat v územním plánování. V první časti jsou popsány obecné otázky urbanismu a územního plánování v České republice a některé aspekty harmonizace dat. Další sekce jsou věnovány projektu Humboldt a jeho scénářům, především scénáři Urban Planning. Tento scénář představuje konkrétní příklad harmonizačních procesů v oblasti územního plánování v České republice. Jsou popsány důvody harmonizace, potřeby a požadavky uživatelů, aktuální problémy, navržené řešení a význam tohoto projektu a jeho výsledků pro další činnost.
Abstrakt EN: Harmonisation of geospatial spatial planning data makes possible an easier data sharing, management and publishing. This paper is focused on using and harmonisation of geospatial data in spatial planning. At first the general questions of urban planning in the Czech Republic and some aspects of data harmonisation are described. The next sections are applied to Humboldt project and its scenarios, above all Humboldt Scenario Urban Planning. This scenario represents a concrete example of a geospatial data harmonisation processes in urban planning in the Czech Republic. There are described reasons of harmonisation, harmonisations needs and requirements, current problems, proposed solutions and importance of this project and its results for other activities. This paper is based on these related projects and standards: Requirements of Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) directive will be met, because INSPIRE aims to create the legislative and technical groundwork for the creation of a ESDI and spatial planning data should be a part of ESDI. Global Monitoring for Environment and Security (GMES) initiative is to enable decision makers in Europe to acquire the capacity for global as well as regional monitoring. To achieve this, GMES needs to make full use of data collected from space-borne, airborne and in-situ observation systems that is then delivered to service providers through an efficient data integration and information management capacity. Data integration is one of the fundamental tasks of GMES, therefore spatial planning data harmonisation must be in agreement with European initiative GMES. Reference Information Specifications for Europe (RISE) project addresses more specifically the GMES data harmonisation action line, and relates also to the INSPIRE implementation rules. Open Geospatial Consortium (OGC) standards ? web services, e.g. Catalogue service, Web Map Service, Web Feature Service; Geography Markup Language, Sensor Observation Service etc. International Organization for Standardization (ISO) standards ? from the view of spatial planning are very important Technical Committee 211 (Geographic information/Geomatics) standards, e.g. ISO 19115 (Geographic information ? Metadata), ISO 19139 (Geographic information -- Metadata -- XML schema implementation) and others. Czech legislative rules.
Klíčová slova

Zpět

Patička