Přejít k obsahu


International Cooperation on Spatial Planning

Citace:
ČERBA, O., MILDORF, T., CHARVÁT, K., KAFKA, Š. International Cooperation on Spatial Planning. In IST-Africa 2009 Conference Proceedings. Dublin: IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2009. ISBN: 978-1-905824-11-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: International Cooperation on Spatial Planning
Rok vydání: 2009
Místo konání: Dublin
Název zdroje: IIMC International Information Management Corporation Ltd
Autoři: Ing. Otakar Čerba , Ing. Tomáš Mildorf , Ing. Karel Charvát , Ing. Štěpán Kafka
Abstrakt CZ: Územní plánování a urbanismus, jsou důležité nejen z hlediska rozvoje osídlení a urbanizovaných území. Tam je třeba integrovat aktivity územního plánování s celkovým procesem trvale udržitelného růstu a ochrany krajiny. Kvalitní územní plánování, umožňuje vyšší úroveň a kvalitu administrativních a legislativních rozhodnutí. Zveřejnění územního plánování činností, umožnit integraci, spolupráci a kontrolu veřejných taky. Také sdílení dat, je velmi důležité pro poskytovatele údajů, obce nebo plánovače.
Abstrakt EN: Spatial planning or urban planning are important not only from the view of development of settlement and urbanised territories. There is necessary to integrate spatial planning activities to total process of sustainable growth and landscape management. High-quality spatial planning makes possible the higher level and quality of administrative and legislative decisions. The publication of spatial planning activities make possible integration, cooperation and control of public too. Also the data sharing is very important for data providers, municipalities or planners. The Czech company Help service remote sensing and the University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic) are currently involved in two large European projects focused on spatial or urban planning. The four-year project Humboldt contributes to the implementation of a European Spatial Data Infrastructure (ESDI) that integrates the diversity of spatial data available for a multitude of European organisations. The main goal of the Humboldt project is to enable organisations to document, publish and harmonise their spatial information, whereas two of Humboldt project scenarios are focused on spatial and urban planning and harmonisation of geospatial data in this sphere. The project Plan4all (European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information) is focused on the harmonisation of spatial planning data based on the existing best practices in EU regions and municipalities and on the base of results of current research project. The project involves detailed description and summarising of current situation and standards, proposal, testing and implementation of spatial planning metadata profile, common data model and harmonisation procedures. This paper shows the summary of actual pieces of knowledge from both projects, because the experience in harmonisation of geospatial data could be used anywhere in spatial planning and other activities connected with a common processing of geospatial data generally, especially the questions of metadata.
Klíčová slova

Zpět

Patička