Přejít k obsahu


Spatial Planning - Example of European Integration of Public Data

Citace:
ČERBA, O., MILDORF, T., CHARVÁT, K., KAFKA, Š. Spatial Planning - Example of European Integration of Public Data. Praha, 2009., ISBN: 978-3-85403-255-7,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Spatial Planning - Example of European Integration of Public Data
Rok vydání: 2009
Místo konání: Wien
Autoři: Ing. Otakar Čerba , Ing. Tomáš Mildorf , Ing. Karel Charvát , Ing. Štěpán Kafka
Abstrakt CZ: Územní plánování a urbanismus jsou důležité nejen z hlediska rozvoje jednotlivých sídel a urbanizovaných území. Vysoce kvalitní a vzájemně propojené územní plánování umožňuje vyšší úroveň kvality správních rozhodnutí. A zveřejnění aktivit územního plánování umožňuje zapojení, spolupráci a kontrolu veřejnosti. Také sdílení dat je velmi důležité pro všechny poskytovatele dat, zpracovatele dat, obce a plánovače. Nyní je nutné integrovat územní plánování s celkovým konceptem trvale udržitelného růstu krajiny v rámci celé Evropy. Česká společnost Help service - remote sensing (HSRS) a Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika) s podporou Českého centra pro vědu a společnost (CCSS) se v současné době účastní dvou velkých evropských projektů zaměřených na územní plánování a jeho napojení na INSPIRE a evropské infrastruktury prostorových dat (ESDI).
Abstrakt EN: Spatial planning or urban planning are important not only from the view of development of isolated settlements and urbanised territories. The high-quality and interconnected spatial planning makes possible the higher level of administrative decisions. And the publication of spatial planning activities make possible integration, cooperation and control of public, too. Also the data sharing is very important for all data providers, data processors, municipalities or planners. Now there is necessary to integrate spatial planning activities to total process of sustainable growth and landscape management across all of Europe. The Czech company Help service ? remote sensing, spol. s.r.o. (HSRS) and the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic (UWB) with the support of the Czech Center for Science and Society (CCSS) are currently involved in two large European projects focused on spatial planning and its connection to INSPIRE and European Spatial Data Infrastructure (ESDI).
Klíčová slova

Zpět

Patička